Jenny (Holzwerkstatt)

Jenny ist Tischlerin und neu im Retro-Salon-Cologne Team.

In den nächsten Tagen erfahrt Ihr mehr über Sie!

Jenny 3

Jenny 1

Jenny 2

Jenny 4