Уча се английски за 3 клас

Как говорим за нещата, които ни харесват или не ни харесват. So или Such. Бъдеще време с going to и will.

Как правим покана, приемаме или отказваме. Произношение и транскрипция. Все още няма коментари и оценки за този продукт. Отрицателни изречения. Фразеологични глаголи. Определителен и неопределителен член.

Модален глагол за вероятност и позволение.

Шести раздел Have got. Аз уча английски в 3! Част 2. Infinitive of purpose. Dynamic and stative verbs. Формат X мм. A или An.

Отрицателни изречения. Трети раздел Present Continuous.

Въпроси и отговори. Определителен и неопределителен член. Will и be going to. Определителен член. Пети раздел Present Simple.

The Clock. Първи раздел Начално ниво! Части на тялото. There is, There are! Hobbies and sports.

Тринайсети раздел The Future. Quite, very, too, enough. Четвърти раздел Present Perfect.

Съществително име. Adjectives ending in -ed or -ing. Past Continuous. Сегашно продължително за бъдещи планове и уговорки. Future Perfect Tense. Въпросителни изречения. Страдателен залог.

Days of the week, months, seasons. If vs When. Prepositions of movement. Втора форма на глагола. Сегашно продължително.

Част 3. Сезони, време, описващи действие или състояние. Пети раздел Past Simple. Трети раздел Местоимения. Кратки въпроси и отговори. Числата Средната цена за доставка на един продукт е 4. Глаголи. Лични местоимения.

Have got. Единайсети раздел Present and past passive. Future Continuous Tense.

Аз уча английски в 3. Връзка с Уча? Девети раздел Present Continuous - Сегашно продължително. Irregular verbs.

Автор: Митра
След като откриете грешка в текста, я изберете и натиснете Ctrl + Enter
Още статии